Polska na 10. miejscu pod względem trudności w prowadzeniu biznesu

Polska na 10. miejscu pod względem trudności w prowadzeniu biznesu

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest dużym wyzwaniem. Z tą tezą zgadzają się nie tylko sami przedsiębiorcy, ale także eksperci i analitycy. Polska, po raz drugi z rzędu, znalazła się na 10. miejscu pod względem posiadania najbardziej skomplikowanych przepisów, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej. W czołówce krajów znalazły się takie państwa jak Brazylia czy Francja i Grecja. Z kolei najłatwiej w Europie biznes prowadzi się w Danii, Irlandii i Holandii.

Raport Global Complexity Index

Coroczny raport analizujący poziom trudności i zawiłości przepisów regulujących prowadzenie własnego biznesu jest tworzony przez globalną firmę TMF Group. Jej głównym zadaniem jest świadczenie szerokich usług biznesowych dla firm z całego świata.

W najnowszym raporcie Global Complexity Index wzięto pod uwagę 77 jurysdykcji. Odpowiadają one za 92% światowego PKB.

Raport Global Complexity Index bada środowisko, w jakim działają firmy na wielu różnych płaszczyznach. Pod uwagę brane są także aktualne trendy i trudności. Dzięki temu szczegółowemu raportowi przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć, jak złożone jest prowadzenie oraz zakładanie firm w różnych częściach świata.

W corocznym raporcie brane są pod uwagę następujące obszary biznesowe:

  • podatki i księgowość
  • kadry i płace
  • globalne zarządzanie podmiotami.
Raport Global Complexity Index

Dzięki lekturze raportu przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się więcej o środowisku biznesowym i kierunkach wzrostu gospodarczego w danym kraju, jak postępuje cyfryzacja i zanikanie tradycyjnych procesów produkcji, czy dostosowanie się do międzynarodowych standardów koliduje z lokalnymi przepisami i wiele innych. Analizy starają się także przewidzieć to, jak będą kształtowały się regulacje w kolejnych miesiącach.

Rządowy program „Polski Ład”

W ciągu ostatniego roku rząd wprowadził wiele nowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Zdaniem wielu ekspertów oraz samych zainteresowanych, zostały one wprowadzone za szybko, a wiele z aktów prawnych jest trudna do interpretacji. W połowie 2022 roku zaczęły obowiązywać poprawki do Polskiego Ładu, które również wprowadziły sporo zamieszania:

  • zastosowana została nowa stawka PIT – 12% (zamiast wcześniejszych 17%) dla dochodu do 120 tys. złotych. Stawka za przekroczenie progu dochodu 32% została utrzymana
  • przestaje obowiązywać tzw. ulga dla klasy średniej, która dla przedsiębiorców (spoza działalności rolniczej) stanowiła kwotę przychodów minus koszty z tytułu działalności bez kosztów składek ZUS
  • przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mogą znowu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach kosztów prowadzenia działalności. Dla przedsiębiorców rozliczających się przez ryczałt istnieje możliwość obniżenia przychodu o połowę kwoty zapłaconych składek.

O ile nie wszystkie zmiany idące za Polskim Ładem oceniane są negatywnie, o tyle podkreśla się, że nie zawsze są one łatwe w interpretacji. I to nie tylko przez przedsiębiorców, ale także księgowych, prawników czy pracowników Urzędu Skarbowego.

Potrzebny wzrost inwestycji zagranicznych

Jednym z wniosków, jaki wysuwa się po lekturze raportu jest konieczność przyspieszenia transformacji cyfrowej (rozpoczętej jeszcze przed pandemią). O ile niektóre branże, takie jak banki i firmy udzielające pożyczek online świetnie radzą sobie z adaptowaniem nowych technologii do swojej codziennej działalności, o tyle w innych branżach wciąż jeszcze jest wiele do nadrobienia.

Za wzór stawiane są usprawnienia wdrażane w krajach nordyckich, gdzie nastąpiła pełna cyfryzacja i unifikacja w obrębie prowadzenia biznesu.

Ukierunkowanie się na cyfryzację i wdrażanie nowych technologii z pewnością  to przekonać większą ilość zagranicznych inwestorów do postawienia na Polskę i dalszy wzrost inwestycji w strefach, które wyróżniają nasz kraj na tle innych.

Polacy niechętnie zakładają firmy

Według badań przeprowadzonych przez Assay Biznes coraz więcej Polaków obawia się zakładania firmy w Polsce. Najczęściej wymienianymi powodami jest niepewna sytuacja na Ukrainie oraz niestabilność przepisów prawnych. Większość przedsiębiorców potwierdza, że wprowadzony z początkiem stycznia 2022 roku Polski Ład zwiększył koszty prowadzenia firmy, głównie ze względu na większe obciążenia podatkowe. O tym, jak poprawki naniesione w Polskim Ładzie sprawdzą się w praktyce przekonamy się za kilka miesięcy.

LoanScouter > aktualności > Polska na 10. miejscu pod względem trudności w prowadzeniu biznesu