Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

1 Wstęp

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Karman Connect A/S zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w ramach prowadzenia działalności oraz działań opisanych poniżej w sekcji ‎3.

Odpowiedzialne postępowanie z tymi danymi osobowymi ma zasadnicze znaczenie dla naszego celu biznesowego i reputacji. Niniejsza Polityka prywatności określa zatem, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe, jak te dane są wykorzystywane, kiedy dane są usuwane oraz jak możesz uzyskać dostęp do własnych danych osobowych.

2 Administrator danych

Karman Connect A/S jest administratorem danych w odniesieniu do czynności przetwarzania danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że w sekcji ‎3 poniżej wskazano inaczej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, określonego w sekcji ‎3 poniżej, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem:

 • Karman Connect A/S
 • Nr CVR: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2., 8000 Aarhus C

3 Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności

Karman Connect A/S zbiera i przetwarza dane osobowe w wielu różnych sytuacjach, a cele zbierania, przeznaczenie danych i termin ich usunięcia różnią się w zależności od sytuacji. Konkretne działania, w ramach których Karman Connect A/S (jako administrator danych) może gromadzić dane osobowe użytkownika, zostały zatem indywidualnie opisane poniżej.

Przetwarzamy dane z kilku serwisów porównujących pożyczki w całej Europie w celu stworzenia ogólnego obrazu zdolności kredytowych. Podstawowym przetwarzaniem Twoich danych osobowych, związanym z wnioskowaniem i wypłatą pożyczek, zajmuje się pożyczkodawca, np. bank. Naszą rolą jest wyłącznie porównanie i zestawienie dla Ciebie różnych zdolności kredytowych. Nie zapoznamy się zatem ze szczególnymi okolicznościami dotyczącymi Twojej sytuacji finansowej, chyba że poniżej wskazano inaczej.

Nasze usługi świadczone są w dwóch formatach: porównywarka pożyczek, w której wymieniamy zdolności kredytowe i kierujemy do odpowiednich pożyczkodawców (Sekcja ‎‎3.1), oraz usługa rozszerzona, w której podajesz szereg danych, po czym otrzymujesz przygotowaną na ich podstawie listę zdolności kredytowych (Sekcja ‎3.2).

3.1 Usługi porównywania pożyczek bez osobistej rekomendacji

3.1.1 Dane, które mają być przetwarzane i ich pochodzenie

Zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, kiedy odwiedzasz nasze porównywarki pożyczek i strony internetowe. Oczekujemy jednak, że będziemy zbierać Twoje następujące dane osobowe:

 • Elektroniczne dane identyfikacyjne i dzienniki aktywności (adres IP, pliki cookies itd.)
 • Dane dotyczące lokalizacji

3.1.2 Dlaczego przetwarzamy dane

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia naszych usług w zakresie pokazywania produktów dopasowanych do potrzeb pożyczkobiorców i ulepszania naszych stron internetowych.

3.1.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas niewrażliwych danych osobowych jest:

 • Zabezpieczenie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, które to interesy są nadrzędne wobec Twoich podstawowych praw i wolności. Ta podstawa prawna jest określona w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnione interesy, o których mowa, to poprawa jakości naszych usług i dostosowanie naszych informacji do użytkownika. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, kontaktując się z nami (patrz sekcja ‎2 powyżej).

3.1.4 Udostępnianie danych

Dane są udostępniane naszym dostawcom IT (podmiotom przetwarzającym dane), którzy przechowują je dla nas dane i przetwarzają zgodnie z naszymi instrukcjami. Dotyczy to dostawców hostingu i chmury, platform marketingowych i narzędzi reklamowych (w tym Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) oraz Google Analytics.

W związku z przetwarzaniem dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE/EOG (państw trzecich), które nie posiadają równoważnego poziomu ochrony do tego w ramach UE/EOG. Zapewniamy ochronę Twoich praw oraz utrzymanie poziomu ochrony w związku z tym przekazywaniem danych, na przykład przez standardowe umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, por. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Aby otrzymać kopię tych standardowych umów, prosimy o kontakt (patrz sekcja ‎2 powyżej).

3.1.5 Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe są przechowywane przez okres do jednego roku od ich zebrania.

3.2 Usługi porównywania kredytów z dostosowaną zdolnością kredytową

3.2.1 Dane, które mają być przetwarzane i ich pochodzenie

Oprócz danych, o których mowa i które są przetwarzane w sposób określony powyżej w sekcji ‎3.1, możesz zdecydować się na przekazanie nam dodatkowych danych w celu otrzymywania informacji o dostosowanych do potrzeb pożyczkach w oparciu o przekazane dane, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Jest to dostępne w niektórych platformach Karman Connect A/S. To Ty podajesz nam dane i decydujesz, jakie dane chcesz podać. Oczekujemy jednak, że będziemy zbierać o Tobie następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane dotyczące rodzaju pożyczki, którą jesteś zainteresowany, w tym kwota pożyczki, okres pożyczki oraz informacja czy jest to pożyczka zbiorowa (w zakresie, w jakim dane w konkretnym przypadku kwalifikują się jako dane osobowe)

Powinieneś wiedzieć, że warunkiem zawarcia przez nas umowy z Tobą jest podanie przez Ciebie szeregu wyżej wymienionych danych osobowych. Niepodanie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie wykazać wnioskowanych możliwości pożyczkowych.

3.2.2 Dlaczego przetwarzamy dane

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez administratora danych usług w zakresie pożyczek dopasowanych do potrzeb osoby, której dane dotyczą.

3.2.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas niewrażliwych danych osobowych jest:

 • Zawarcie z Tobą umowy lub wykonanie umowy, którą zawarłeś. Ta podstawa prawna jest określona w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Ujawnienie danych osobowych partnerowi biznesowemu w celu przedstawienia Ci oferty, na przykład funduszowi ubezpieczeń na wypadek bezrobocia lub firmie ubezpieczeniowej (patrz poniżej), musi być oparte na Twojej zgodzie. Ta podstawa prawna jest określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie, kontaktując się z nami (patrz sekcja ‎2 powyżej).

3.2.4 Udostępnianie danych

Oprócz udostępniania opisanego w sekcji ‎3.1.4, możemy udostępniać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane w ramach automatyzacji marketingu w zakresie dodatkowego przetwarzania.

Przekazanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu/partnerowi biznesowemu odbywa się na podstawie Twojej zgody. Naszymi partnerami biznesowymi mogą być, na przykład, urząd ds. świadczeń dla bezrobotnych lub firmy ubezpieczeniowe, co zostanie wyraźnie zaznaczone, gdy wyrazisz zgodę na takie przekazanie.

W związku z przetwarzaniem dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE/EOG (państw trzecich), które nie posiadają równoważnego poziomu ochrony do tego w ramach UE/EOG. Zapewniamy ochronę Twoich praw oraz utrzymanie poziomu ochrony w związku z tym przekazywaniem danych, na przykład przez standardowe umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, por. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Aby otrzymać kopię tych standardowych umów, prosimy o kontakt (patrz sekcja 2 powyżej).

3.2.5 Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe są przechowywane przez okres do dwóch lat od ich zebrania.

3.3 Marketing i newslettery

3.3.1 Dane, które mają być przetwarzane i ich pochodzenie

Jeśli wyrazisz zgodę, możemy przetwarzać następujące dane w celach marketingu bezpośredniego:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

3.3.2 Dlaczego przetwarzamy dane

Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania marketingu ukierunkowanego, np. poprzez wysyłanie newsletterów drogą mailową lub SMS-ową na temat ogólnych warunków na rynku pożyczek, finansów osobistych oraz aktualnych list pożyczek od pożyczkodawców, z którymi współpracujemy.

3.3.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas niewrażliwych danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda. Ta podstawa prawna jest określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie, kontaktując się z nami (patrz sekcja ‎2 powyżej).

3.3.4 Udostępnianie danych

Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym dane, które pomagają nam w rozpowszechnianiu materiałów marketingowych. Może to być na przykład dostawca platformy do konfigurowania i wysyłania marketingu e-mailowego.

W związku z przetwarzaniem dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE/EOG (państw trzecich), które nie posiadają równoważnego poziomu ochrony do tego w ramach UE/EOG. Zapewniamy ochronę Twoich praw oraz utrzymanie poziomu ochrony w związku z tym przekazywaniem danych, na przykład przez standardowe umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, por. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Aby otrzymać kopię tych standardowych umów, prosimy o kontakt (patrz sekcja ‎2 powyżej).

3.3.5 Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo mamy ważną zgodę i do jednego roku po tym, jak zgoda została ostatnio wykorzystana do wysyłania Ci wiadomości marketingowych.

4 Twoje prawa

W każdej chwili możesz skorzystać z praw wynikających z obowiązujących w danym czasie przepisów o ochronie danych:

 • Dostęp: Masz prawo do uzyskania dostępu do danych, które przetwarzamy na Twój temat oraz szeregu dodatkowych danych.
 • Sprostowanie: Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
 • Usunięcie: W szczególnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, przed upływem czasu na nasze zwykłe usunięcie.
 • Ograniczenie: W niektórych przypadkach przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli prawo to ma zastosowanie, możemy wówczas przetwarzać dane – z wyjątkiem zatrzymania – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby lub ze względu na ważny interes publiczny.
 • Przenoszenie danych: W określonych przypadkach masz prawo otrzymać kopię przekazanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Twoje żądanie będzie przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa. W niezbędnym zakresie skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Twojego wniosku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach, odwiedź stronę internetową Duńskiej Agencji Ochrony Danych, www.datatilsynet.dk.

5 Złożenie skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdują się w dziale ‎2 powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych. Skargę można złożyć drogą elektroniczną na adres dt@datatilsynet.dk lub poprzez stronę internetową Duńskiej Agencji Ochrony Danych www.datatilsynet.dk.

6 Aktualizacja naszej Polityki prywatności

Karman Connect A/S może na bieżąco aktualizować niniejszą Politykę prywatności, gdy jest to niezbędne do zapewnienia rzetelnego opisu przetwarzania przez nas danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w październiku 2022 r.